Budowa bez pozwolenia

47 Views Comment Off
Budowa bez pozwolenia

Budowa bez pozwolenia

Zanim rozpocznie się budowa domu jednorodzinnego musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Niektóre obiekty budowlane jednak są zwolnione z tego obowiązku, niekiedy należy je tylko zgłosić. Inne prace budowlane nie muszą być nawet zgłaszane. Które?

Jakie budynki nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia?

Bez formalności możemy budować altany ogrodowe i budynki gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Nie mogą być one jednak większe niż 25 mkw w miastach i niż 35 mkw poza granicami miast, a ich wysokość nie może przekraczać 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

Musimy jednak pamiętać, że jeżeli chcemy wybudować altanki lub budynki gospodarcze na działce budowlanej to zamiar budowy będziemy musieli już zgłosić do urzędu. Jeżeli na działce budowlanej stoi już dom jednorodzinny, to usytuowanie nowych budynków powinno uwzględniać odpowiednie odległości od niego.

Budowa bez pozwolenia

Pozwolenie na budowę nie będzie nam również potrzebne, jeśli planowana jest mała architektura. Możemy stawiać fontanny, kapliczki, grille murowane czy inne dekoracje ogrodowe bez formalności i bez zgłoszenia, jeśli budujemy je poza miejscami publicznymi. Tutaj jednak należy pamiętać, że wspomniane wyżej altanki ogrodowe nie są zaliczane do małej architektury.

Zgłoszenia ani pozwolenia w niektórych przypadkach nie wymaga również budowa ogrodzenia posesji. Nie dotyczy to jednak ogrodzenia od strony miejsc publicznych i ogrodzenia, które jest wyższe niż 2,20 m. W takich przypadkach ogrodzenie domu należy zgłosić.

Gdy budujemy domy jednorodzinne konieczne jest postawienie tymczasowych budynków na działce, które służą jako zaplecze socjalne ekipie budowlanej. Jeżeli są one budowane i użytkowanie na potrzeby prac budowlanych, dla których obowiązuje prawomocne pozwolenie na budowę, ich realizacji nie trzeba zgłaszać.

Jeżeli nie służą budowie domu, konieczne będzie zgłoszenie budowy z podaniem terminu, w jakim budynki tymczasowe zostaną usunięte z działki. Pamiętajmy, że domki letniskowe nie są obiektami tymczasowymi i na ich budowę wymagane jest pozwolenie takie, jak w przypadku domu jednorodzinnego.

Jeśli chodzi o inne prace związane z zagospodarowaniem działki, to bez pozwolenia i zgłoszenia może odbyć się również budowa przyłączy (elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych). Tu jednak musimy pamiętać, że potrzebny nam będzie plan sytuacyjny przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Bez planu, budowa przyłączy musi być zgłoszona.

Jeśli chodzi o modernizację domów jednorodzinnych, to bez formalności możemy zainstalować kraty na oknach w domach jednorodzinnych (w bloku potrzebne już zgłoszenie). Możemy również rozpocząć montaż urządzeń na domu, np. klimatyzatorów, anten itp., a także montować kolektory słoneczne.

Warto pamiętać

Pozwolenie na budowę wymaga budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa domu jednorodzinnego. Zgłoszenie budowy będzie konieczne przy pracach remontowych (remont domu wymaga zgłoszenia). Za remont uznaje się roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Budowa bez pozwolenia
1 vote, 5.00 avg. rating (90% score)

About the author

Related Articles

Archiwa